Privacy

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Amoduo (Amodo bv), vertegenwoordigd door Heidi De Pourcq, gevestigd op Eikenlaan 7 te 9290 Berlare, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Jouw privacy wordt door ons ten allen tijde gewaarborgd.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen herleid worden naar jou als individu. Hieronder vallen jouw naam, adres, telefoonnummer, email, burgerlijke staat.

Waarvoor gebruikt Amoduo jouw persoonsgegevens?

Wanneer je je aanmeldt op de website worden er een aantal gegevens gevraagd om ons in de mogelijkheid te stellen jou te contacteren.
Zodat alles vlot kan verlopen, worden jouw gegevens verwerkt. Met deze gegevens kunnen we telefonisch of via email contact opnemen.
Alsook hebben wij gegevens nodig over jouw burgerlijke staat. Dit is met wet verplicht daar een relatie- of huwelijksbemiddeling wettelijk niet mogelijk is indien iemand is gehuwd.

Welke persoonsgegevens verzamelt Amoduo?

Naam
Voornaam
Geboorteplaats en -datum
Woonplaats
Geslacht
Leeftijd
Gezinstoestand
Aard van het beroep
Telefoonnummer
E-mail
Opleidingsniveau
Hoe je Amoduo kent

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Jouw gegevens worden enkel verwerkt en gebruikt door de werknemers van Amoduo. Contactgegevens worden enkel gedeeld met oog op een ontmoeting.
Jouw gegevens worden onder geen enkel beding gepubliceerd.

Bewaartermijnen van jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang de overeenkomst geldig is plus 6 maand of wanneer u dit uitdrukkelijk vraagt. Deze aanvraag kan u schriftelijk indienen per post of per e-mail. Deze gegevens worden binnen de termijn van één maand volledig verwijderd.

Waar kan je klacht indienen?

U heeft het recht om een klacht in te dienen.
Dit kan bij de toezichthoudende autoriteit.

Wat zijn jouw rechten?

Recht op inzage van jouw persoonsgegevens.
Recht op informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt.
Recht op informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden opgeslagen.
Recht op het verwerken van jouw persoonsgegevens te beperken.
Recht op het aanpassen of verbeteren van jouw persoonsgegevens.

 

 

Home